Zdravá spermie

V rámci projektu reprodukční medicíny připravujeme možnost preventivního uložení spermií za účelem pozdějšího použití pro oplodnění metodami asistované reprodukce. Preventivní uložení spermií doporučujeme u osob, které jsou dlouhodobě nemocné, mají vrozené vady či mají rizikové povolání, kde jsou pravidelně či ve zvýšené míře vystaveni toxickým látkám nebo radioaktivnímu záření. V současné hektické době doporučujeme zvážit preventivní odběr a uložení spermií i mužům vystaveným chronickému stresu nebo jinak nezdravému pracovně-životnímu stylu.

Před uložením spermií je v našem centru každý klient pečlivě vyšetřen, tak aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita archivovaného ejakulátu.

Zároveň nabízíme diskrétní přístup v oblasti vyšetření ejakulátu a nabízíme rozsáhlou a odbornou analýzu (spermiogram).

Uložené spermie se nemusí v budoucnu využívat jen pro umělé oplodnění, ale také jako základ pro přípravu kmenových buněk s vlastnostmi blízkými embryonálním kmenovým buňkám. Spermatogoniální kmenové buňky zajišťují u mužů tvorbu spermií (spermatogenezi) po celou dobu života. Jakékoliv narušení funkční kapacity těchto buněk může vést k mužské neplodnosti.

 

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.zdravaspermie.cz/.